Algemeen

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is afkomstig van Q-Park en is zorgvuldig en verantwoord samengesteld. Q-Park wijst alle expliciete en impliciete garanties ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website van de hand. Indien u zich op deze informatie verlaat, doet u dat volledig voor eigen risico.

Q-Park is niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van eventuele ‘offsite’-pagina’s of andere websites die gelinkt zijn aan of vermeld staan op de website van Q-Park. Links naar andere websites betekenen niet dat Q-Park instemt met of haar goedkeuring hecht aan de producten, diensten, het beleid of de opvattingen van de betrokken onderneming of persoon.

Noch Q-Park noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade) als gevolg van gegevensverlies of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Hieronder vallen ook virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Q-Park en haar werkmaatschappijen en worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.

Personen die deze website raadplegen, mogen delen daarvan overnemen, opslaan, kopiëren (met uitzondering van de programmatuur van de website of delen daarvan) en distribueren, doch uitsluitend voor persoonlijke informatieve en niet-commerciële doeleinden. Reproducties mogen niet worden verkocht met het oog op commerciële winst, noch mogen zij worden gewijzigd of gebruikt voor andere publicaties of websites.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat de website altijd operationeel is, aanvaardt Q-Park geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen die buiten haar macht liggen. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gecorrigeerd.

Q-Park Webcare
Het Q-Park Webcare team is actief op internet en helpt door het beantwoorden van vragen en voorziet haar klanten van informatie.

Privacy waarborgen
Soms zijn uw klantgegevens nodig om de vraag of klacht goed op te pakken. Om ervoor te zorgen dat er geen privacy gevoelige informatie op het internet komt, vragen de medewerkers om uw abonnement nummer. Leg uw een klacht voor via blogs, fora of sociale media, deel dan openbaar geen persoonlijke gegevens zoals uw mobiele nummer, rekening- of bankgegevens. Q-Park kan u vragen om uw persoons- of adresgegevens per besloten of persoonlijk bericht te verstrekken.

Zo kan Q-Park  contact met u opnemen. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing. Q-Park is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie langs elektronische weg. Wijzigingen en correcties voorbehouden. 

Q-Park staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14627482.

arrow
Online betaalmethoden
iDeal
Bancontact
MasterCard
Visa